ผู้นำด้านธุรกิจแร่ และบริการสำรวจแร่ แบบครบวงจร

เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศด้วยโดรน

Mineral Connext

เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศด้วยโดรน

ให้บริการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle) ร่วมกับการเก็บจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCPs) ด้วยเครื่อง GPS-GNSS ที่มีความละเอียดสูง ผ่านการประมวลผลด้วยโปรแกรมมาตรฐาน ให้บริการแบบครบวงจรด้วย 7 ฐานบริการทั่วไทย โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดแม่นยำสูงระดับเซนติเมตร เหมาะสำหรับงานสำรวจ งานเหมืองแร่ งานก่อสร้าง งานถ่ายวีดีโอมุมสูง และงานอื่นๆ

บริการ

 • บริการบินโดรนสำรวจรังวัด ได้แก่ รังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เส้นชั้นความสูง รังวัดปริมาตรกองแร่ และรังวัดสอบเขตที่ดิน
 • บริการบินโดรนขึ้นรูปสามมิติ (3D Model) ที่มีความละเอียดของภาพสูง
 • บริการบินโดรนตรวจจับความผิดปกติของแผงโซลาร์ ด้วยระบบ Thermal Imaging Camera (กล้องตรวจจับความร้อน)
 • บริการบินโดรนตรวจสอบพื้นที่ซ่อมบำรุงของโรงงาน อาคาร ปล่องเตาเผา และ Mapping จุดซ่อมแซ่ม
 • บริการบินโดรนถ่ายภาพทางอากาศ ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ด้วยความละเอียดสูง พร้อมตัดต่อวีดีโอสำหรับนำเสนอ

เหมาะสำหรับ

 • ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การก่อสร้าง การเกษตร ถ่ายวีดีโอมุมสูง และการจัดทำแผนที่

บินโดรนรังวัด

 • รูปปฏิบัติงาน
 • รูปรายงาน

บินโดรนขึ้นรูป 3D

 • รูปปฏิบัติงาน
 • รูปรายงาน

บินโดรนตรวจจับแผงโซลาร์

 • รูปปฏิบัติงาน
 • รูปรายงาน